Overlapchecker

Een keuzedeel mag niet ondoelmatig overlappen met de kwalificatie. Met de overlapchecker kunt u dit controleren.

In drie situaties is dit van belang:

  1. Een student wil een keuzedeel volgen, dat niet is gekoppeld aan de opleiding.
  2. Een student doet een vervolgopleiding en vraagt vrijstelling voor de keuzedeelverplichting.
  3. Het (nieuwe) keuzedeel is niet gekoppeld aan een kwalificatie.

Bekijk het totaaloverzicht van getoetste combinaties in de downloads van het register Kwalificatiestructuur.

Gebruik

Bij ‘Kwalificatie’ vult u de naam van de kwalificatie in, een deel van de naam of de erkende opleidingscode (voorheen crebo). Bij ‘Keuzedeel’ zet u de naam van het keuzedeel, een deel van de naam of de code.

Dit zijn de mogelijke resultaten:

  • er bestaat al een vastgestelde koppeling tussen de kwalificatie en het keuzedeel
  • er is geen overlapinformatie gevonden
  • er is ondoelmatige overlap
Nieuwe combinaties

Omdat heel veel combinaties van een keuzedeel met een kwalificatie denkbaar zijn, zijn die niet allemaal onderzocht en is er nog geen overlapinformatie. Door uw naam en e-mailadres in te vullen, kunt u een verzoek indienen bij de Toetsingskamer om de overlap te laten onderzoeken. U ontvangt binnen circa tien werkdagen een rapportage met de uitkomst.

Restrictie

De overlapchecker controleert alleen inhoudelijke verwantschap. Er is geen check op de omvang. Ondoelmatige koppelingen doordat een keuzedeel groter is dan de keuzedeelverplichting laat de overlapchecker niet zien. Ook is er geen check op overlap binnen de configuratie van keuzedelen van de student. Denk bijvoorbeeld aan een student die een keuzedeel voor niveau 2 wil kiezen, terwijl die al een vergelijkbaar keuzedeel op niveau 3 heeft gevolgd.

Wanneer is sprake van ondoelmatige overlap?

Er is ondoelmatige overlap wanneer op basis van het niet-overlappende deel geen volwaardig keuzedeel te vullen is, gegeven de omvang van dat keuzedeel. Ofwel: wanneer meer dan de helft van het keuzedeel al aan de orde komt in de kwalificatie, dan voegt het keuzedeel te weinig toe. Je kunt dan niet meer uitleggen waarom je voor het ‘niet-overlappende deel’ van het keuzedeel nog 240 uur nodig hebt. (Bron: Instructies bij de ontwikkeling van de kwalificatiestructuur mbo, SBB, 2021)

De overlapchecker bepaalt de mate van overlap met de volgende criteria:

  • Zijn er overlappende (onderdelen van) werkprocessen?
  • Is er sprake van overlap tussen de mate van complexiteit en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid?
  • Is er sprake van overlappende vakkennis en vaardigheden? Zo ja: hoe groot is die overlap en in welke mate zijn de vakkennis en vaardigheden op hetzelfde niveau beschreven?